Sludinājumu skaits kategorijā: 4
Parādītie sludinājumi: 1-4Norvēģu valoda (bez priekšzināšanām) - tikai 1.90 EUR/stundā. Cenā iekļauti mācību materiāli.
Mācību laiks: 19.06.2014.-13.08.2014.
Intensīvais kurss: 150st. - katru darba dienu pa 4 ak.stundām.
Mācības notiek jaunās telpās Rīgas centrā.
Mācības notiek pie profesionāla pedagoga mazās grupiņās, kas garantē gandrīz individuālu mācību procesu katram mācīties gribētājam.
Kursa beigās tiek izsniegta apliecība.

Pieteikšanās mācību centrā «DIJA» A.Čaka ielā 40-8. Rīgā vai pa tālr. 29100738, 26126117 , pa e-pastu: kursi@dija.LV
Vietu skaits ierobežots!

Норвежский яз. (без предварительных знаний) - только 1.90 EUR/в час. В стоимость входят раздаточные материалы.

Время занятий:: 19.06.2014.-13.08.2014.
Интенсивный курс: 150 ч - каждый день по 4 акад. часа.

Занятия проводятся профессиональным педагогом в маленьких группах, что гарантирует почти индивидуальный учебный процесс каждому желающему учиться.
Занятия проводятся в современном помещении в центре Риги.

По окончании курса выдается свидетельство.
Предварительная запись в уч. центре «DIJA» ул. А.Чака 40-8, Рига по тел.29100738, 26126117 или по э-почте: kursi@dija.LV
Количество мест ограничено!
Образования | Skatījumu skaits: 744 | Datums: 16.06.2014 | Komentāri (0)

Мини-группы по 3-6 чел., удобное расположение в центре Риги.
Во время курсов особое внимание уделяется построению правильной разговорной речи, актуальной грамматике и пополнению словарного запаса. Курсы ведут опытные местные и иностранные преподаватели.

Центр иностранных языков и переводов Lingua Riga предлагает группы для всех уровней владения языком в удобное для вас время:
+ утренние,
+ дневные,
+ вечерние,
+ субботние группы
+ обучение по купонам NVA.
+индивидуальные занятия и отдаленное обучение по Skype
Точное время и дни занятий согласовываются со всеми студентами в группе. Непрерывная комплектация новых групп.
Продолжительность курсов - 48 ак. часов ( 2-3 месяца)
По окончании курса выдается сертификат на двух языках.

Для групп по купонам NVA уникальная возможность получать стипендию в размере 70Ls/мес. в период обучения.

Предлагаем также качественные услуги переводов любой тематики.

В Lingua Riga вы найдете именно то, что искали.
Звоните и резервируйте место в группе уже сейчас.
Lingua Riga: Не будь одним из.. Будь лучшим.
Образования | Skatījumu skaits: 806 | Datums: 05.11.2012 | Komentāri (0)

Izglītības Centrs "ARSS" notiek kursantu reģistrācija uz oktobrī grupu, specialitāte - TĀMĒTAJS

Jautājums par reālam izmaksām uz celtniecības materiāliem un celtniecību kopumā ir ļoti svarīgs un aktuāls. Celtniecībā finansu pamatdokuments ir - TĀME. Tikai profesionāli sastādīta celtniecības tāme ietver visas celtniecības izmaksu nianses.

Mācību procesu īsteno augsti kvalificēti pasniedzēju sastāvs pēc izstrādātas programmas ar metodisko materiālu izmantošanu. Studijas noris dinamiski un tai paša laikā ir iespēja koriģēt mācību grafiku atkarībā no grupas vajadzībām. Individuāla pieeja katram studējošam. Pēc apmācības audzēknis kārto eksāmenu. Pēc studijām tiek izdots sertifikāts.

Образовательный Центр "АРСС" проводит набор учебной группы на Октябрь 2012г. по специальности - СМЕТЧИК

Вопрос определения реальной стоимости строительных материалов и строительства в целом, важен и актуален. Основным финансовым документом является - СМЕТА. Только профессионально составленная СТРОИТЕЛЬНАЯ СМЕТА учитывает все нюансы строительства.

Учебный процесс обеспечивает высококвалифицированный преподавательский состав по разработанной программе с использованием методического материала. Обучение проходит динамично и в тоже время имееться возможность корректировки учебного графика в зависимости от потребностей группы. Производится индивидуальный подход ко всем учащимся. По окончанию обучения учащийся сдает экзамен. Выпускник получает сертификат.
Образования | Skatījumu skaits: 781 | Datums: 26.09.2012 | Komentāri (0)

Знакомства на coolprivate.com ! Удобный и интересный сайт знакомств, полный романтики и эротики. Здесь вы найдёте всё, что вам нужно. 
Здесь поближе:
Безопасность | Skatījumu skaits: 52094 | Datums: 20.02.2009 | Komentāri (3)