23:05
Социальная поддержка беженцев из Украины в Латвии (продолжение)

Продолжение. Начало: Социальная поддержка беженцев из Украины в Латвии

 

Якщо необхідна робота

Хто має право працювати?

 Цивільні жителі України мають право на працевлаштування без обмежень.

Які документи необхідні?

Спочатку необхідно впорядкувати необхідні документи в Управлінні справ громадянства та міграції (УСГМ) для отримання довгострокової візи у зв'язку з правом на працевлаштування в Латвії.

Інформація про перебування громадян України доступний на сайті УСГМ.

Інформація для контакту з УСГМ: https://www.pmlp.gov.lv/lv/atbalsts-ukrainai-pidtrimka-ukraini-0.

Де шукати підтримку в пошуку роботи?

Державне агентство зайнятості (ДАЗ) надає інформацію про вакансії, а також забезпечує співпрацю з роботодавцями в пошуку роботи.

Безкоштовний телефон ДАЗ для цивільних жителів України про можливості працевлаштування, послуги ДАЗ, отримання статусу безробітного - 80200206

Яку підтримку можна отримати?

ДАЗ дає можливість брати участь у заходах, що сприяють працевлаштуванню, таких як консультації з питань кар'єри, інформація про латвійський ринок праці, курси латиської мови і т. д.

При вступі в трудові відносини, ДАЗ виплачує одноразову початкову допомогу в розмірі однієї мінімальної місячної заробітної плати (700 євро).

При реєстрації у реєстрі платників податків Служби державних доходів як самозайнята особа, громадяни України мають право отримати одноразову допомогу з працевлаштування у розмірі однієї мінімальної місячної заробітної плати (700 євро).

Чи можна працювати без знання латиської мови?

Роботодавцю буде дозволено прийняти на роботу цивільного жителя України без знання латиської мови, якщо це не перешкоджає виконанню робочих обов'язків. Роботодавець буде нести відповідальність за забезпечення комунікації для виконання своїх робочих обов'язків.

Винятки в області окремих професій

Для деяких професій передбачені винятки, наприклад, цивільні жителі України зможуть працювати медпрацівниками, не враховуючи вимоги нормативних актів про визнання регламентованих професій, але тільки під наглядом сертифікованого фахівця, стаж роботи якого за відповідною спеціальністю після отримання сертифіката медпрацівника становить не менше п'яти років. Медсестри та помічники медсестер зможуть працювати під наглядом зареєстрованої медсестри з досвідом роботи за професією не менше п'яти років. Можна буде працевлаштуватися, якщо буде забезпечена необхідна комунікація (наприклад, за допомогою перекладача).

Экстренная поддержка опекунов

Экстренный опекун по уходу за несовершеннолетним гражданином Украины без сопровождения родителей имеет право на содержание:

Компенсация за выполнение функций экстренного опекуна

171 евро в месяц, независимо от количества детей

Пособие по алиментам в месяц :
215 евро на ребенка до 7 лет,
258 евро на ребенка 7-18 лет.

Пособие на покупку одежды и мягкой мебели (например, постельного белья, одеял, подушек, матрасов)

В соответствии с суммой, предусмотренной обязательными правилами муниципалитета, которая определена для детей, помещенных в приемную семью (может быть заменена выдачей одежды, обуви и других необходимых ребенку вещей)

Для получения поддержки временный опекун подает письменное заявление в муниципалитет, сиротский суд которого принял решение о назначении временного опекуна. Поддержка выплачивается из средств бюджета данного муниципального образования.

Муниципалитет может принять решение о предоставлении дополнительных необходимых услуг для улучшения социального положения ребенка.

После достижения ребенком совершеннолетия муниципалитет продолжает выплачивать пособие на содержание ребенка самому ребенку до достижения им 19-летнего возраста .

Затраты на поддержку муниципалитета компенсирует государство.

Підтримка надзвичайного опікуна

Підтримка надзвичайного опікуна

Надзвичайному опікуну за догляд за неповнолітнім цивільним жителем України без супроводу батьків покладається підтримка:

Винагорода за виконання обов'язків надзвичайного опікуна

171 євро на місяць незалежно від кількості дітей

Щомісячна допомога на утримання дитини не може бути меншою:

215 євро за дитину до 7 річного віку

258 євро за дитину віком від 7 до 18 років

Допомога на придбання одягу та м'якого інвентарю (наприклад, постільної білизни, ковдри, подушки, матраца)

Відповідно до розміру, передбаченого обов'язковими правилами самоврядування, яке визначено для дітей, поміщених в прийомну сім'ю (може бути Заміна видачею одягу, взуття та інших необхідних для дитини речей)

Для отримання підтримки, надзвичайний опікун подає письмову заяву до самоврядування, сирітський суд якої прийняв рішення про призначення надзвичайного опікуна. Підтримка виплачується з бюджету даного самоврядування.

Самоврядування може прийняти рішення про надання додаткових необхідних послуг для поліпшення соціального стану дитини.

Після досягнення дитиною повноліття, самоврядування продовжує виплачувати допомогу самій дитині до досягнення нею 19-річного віку.

Витрати на підтримку самоврядуванню відшкодовує держава.

Прийом українських біженців в Латвії

 • Дитина прибула до Латвії без батька або відомого йому дорослого

Дитина не прибув в групі з іншими дітьми дитячого будинку.

* Сім'я або особа, яка отримала статус прийомної сім'ї, опікуна, усиновителя або гостьової сім'ї, можуть звернутися до сирітського суду із заявою про своє призначення надзвичайним опікуном.

* Після закінчення війни діти будуть повернуті в Україну, де, відповідно до законодавства України, буде проведена оцінка становища кожної дитини і прийняті рішення про подальший догляд за дитиною. Отже, адопція даних дітей в Латвії заборонена.

 • Дитина приїхала в Латвію до знайомих, родичів або друзів без батьків

* Дорослий член сім'ї повинен звернутися до сирітського суду свого самоврядування із заявою про призначення його надзвичайним опікуном дитини.

* Сирітський суд оцінить придатність цих дорослих, а також з'ясує думку дитини про встановлення надзвичайної опіки, якщо дитина зможе його сформулювати, з урахуванням свого віку і ступеня зрілості.

 • Дитина прибула до Латвії разом з іншою українською сім'єю, але без своїх батьків

* Ця сім'я повинна звернутися до сирітського суду із заявою про призначення її надзвичайним опікуном. Сирітський суд розглядає можливість призначення дитині надзвичайного опікуна з числа членів сім'ї.

* Сирітський суд розмовляє з потенційним надзвичайним опікуном, з'ясовуючи всю інформацію про відносини з дитиною, мотивацію і здатність стати надзвичайним опікуном. Сирітський суд в обов'язковому порядку з'ясовує думку дитини, з урахуванням його віку і ступеня зрілості.

 • Якщо в Латвію приїжджає група дітей з дитячого будинку України

* Дітей поміщають в установу по догляду разом, зберігаючи їх останню опору безпеки-людей, яких вони знають. Сирітський суд призначає законним представником дітей керівника дитячого закладу по догляду.

Якщо діти заявили, що вони не бажають бути розлученими і поміщені в сімейне середовище, сирітський суд, з урахуванням думки дітей, може залишити без уваги можливість встановлення надзвичайної опіки над дітьми.

Співробітник сирітського суду протягом двох робочих днів приймає одноосібне рішення про приміщення дитини в дитячий заклад по догляду.

 

 

 • Дитиною є особа, яка не досягла 18-річного віку, за винятком осіб, офіційно визнаних повнолітніми або вступили в шлюб до досягнення 18-річного віку.
 • Права та інтереси дитини повинні враховуватися в першу чергу у всіх діях щодо дитини, незалежно від того, чи вживаються вони державними або місцевими установами самоврядування або іншими фізичними та юридичними особами, а також судами та іншими правоохоронними органами.
 • До дитини не можна ставитися з жорстокістю, не можна його мучити і піддавати фізичним покаранням, ображати його гідність і честь.
 • Є обов'язковою підготовка дітей у віці від п'яти років до отримання основної освіти та отримання або продовження отримання основної освіти до досягнення дитиною 18-річного віку.
 • Батьки або особа, під опіку чи нагляд якої передано дитину (далі-особу, відповідальну за нагляд за дитиною), зобов'язані не залишати дитину віком до семи років без присутності дорослого або особи, що здійснює догляд за дитиною, яка досягла як мінімум 13 років.
 • Обов'язком кожного жителя є захищати безпеку своїх та інших дітей, не пізніше ніж в той же день повідомити в поліцію, сирітський суд або іншу установу захисту дітей про недбалість, будь-якому насильстві і злочинному діянні або адміністративне правопорушення щодо дитини, порушення його прав або іншу загрозу, а також якщо особа підозрює про наявність у дитини предметів, речовин або матеріалів, які можуть становити небезпеку для життя або здоров'я дитини або інших осіб.
 • Діти не повинні палити, вживати бездимні тютюнові вироби, зберігати тютюнові вироби, продукти для куріння рослинного походження, електронні пристрої для куріння та їх заправні контейнери, а також зберігати і вживати алкогольні та енергетичні напої. Дитина повинна бути захищена від впливу куріння і алкоголю. Дитина не повинна піддаватися впливу диму і парів курильних виробів або пристроїв. Не можна курити в присутності дитини.
 • Діти віком до 16 років чи не дозволяється перебувати в громадському місці в нічний час без присутності дорослого, відповідального за нагляд за дитиною. Нічним часом в понятті цього закону вважається час з 22.00 до 6.00 годин.
 • До адміністративної відповідальності можна притягнути дитину (далі-неповнолітню), яка адміністративне правопорушення вчинила після досягнення 14 років, а до кримінальної відповідальності-неповнолітнього, який злочинне діяння вчинив після досягнення віку 14 років.

 

Консультативний відділ Державної інспекції по захисту прав дітей надає безкоштовну консультативну підтримку сім'ям з дітьми, дітям з поведінковими проблемами і труднощами в спілкуванні, законним представникам або особам, які доглядають за дітьми, а також державним фахівцям і фахівцям самоврядування для роботи з сім'ями з дітьми.

Консультативна підтримка включає в себе розробку Програми підтримки для дітей з поведінковими проблемами і підготовку рекомендацій для осіб, що надають підтримку – законних представників дитини (батьків, осіб, які доглядають за дитиною) і фахівців (педагогів освітніх установ, фахівців з питання підтримки, соціальних працівників і т. д.), яку здійснює мультидисциплінарна команда фахівців: соціальний працівник, клінічний психолог, психіатр, спеціальний педагог, сімейний психотерапевт і фахівець з профілактики залежностей.

Для подачі заявки на послугу необхідно звернутися до керівника Консультативного відділу Інге Гулбе за телефоном 26808563, або написавши на адресу електронної пошти inga.gulbe@bti.gov.lv.

Посібники та підтримка цивільним жителям України з дітьми 

Державна соціальна допомога для громадянських жителів України з дітьми

Допомога для сімей з дітьми надається тим громадянським жителям України, які знаходяться в Латвії зі своїми дітьми.

Допомога по народженню дитини

Допомога при народженні дитини – це одноразова допомога, яку може отримувати один з батьків на кожну народжену дитину. Розмір допомоги становить 421,17 євро.

Громадянські жителі України мають право на отримання допомоги при народженні дитини, якщо дитина народилася в Латвії після 24 лютого 2022 року.

Допомога також присвоюється в певних ситуаціях, якщо дитині призначений надзвичайний опікун. У цьому випадку допомога присвоюється, якщо надзвичайна опіка встановлена до досягнення дитиною віку одного року і допомога ще не виплачена іншій особі.

Допомога по догляду за дитиною

Присвоюється одному з батьків дитини:

* на дитину віком до півтора років-171 євро на місяць;

* на дитину віком від півтора до 2 років-42,69 євро на місяць.

Якщо в сім'ї народилися двійнята або трійнята, то додатково до основного розміру допомоги по догляду за дитиною призначається доплата по догляду за кожною наступною дитиною:

* для одного з батьків, який доглядає за двійнятами або народженими одночасно кількома дітьми до півтора років - 171 євро на місяць за кожну наступну дитину;

* для одного з батьків, який доглядає за близнюками за двійнятами або народженими одночасно кількома дітьми у віці від півтора до 2 років-42,69 євро на місяць за кожну наступну дитину.

Допомога по догляду за дитиною, яка народилася в Латвії і якій на момент звернення за допомогою ще не видана довгострокова віза або посвідка на проживання цивільного жителя України, виплачується протягом терміну дії довгострокової візи або посвідки на проживання заявника на отримання допомоги, починаючи з дня народження дитини.

Державна сімейна допомога

Присвоюється одному з батьків дитини:

* на одну дитину-25 євро на місяць;

* на двох дітей-100 євро (по 50 євро на кожну дитину) на місяць;

* на трьох дітей-225 євро (75 євро на кожну дитину) на місяць;

* для чотирьох і більше дітей - 100 євро на місяць на кожну дитину.

Допомога присвоюється на кожну дитину, яка виховується в сім'ї, у віці від одного року до 16 років. Якщо дитина продовжує отримувати загальну або професійну освіту після 16 років, допомога продовжує виплачуватися до 20 років, за винятком випадків, коли молода людина вступила в шлюб.

Громадянським жителям України допомога по догляду за дитиною та сімейна державна допомога присвоюється і виплачується за період, на який оформлений документ про перебування в Латвії – довгострокова віза або посвідка на проживання на певний термін, але не раніше, ніж починаючи з 5 березня 2022 року.

! Виплата допомоги по догляду за дитиною та сімейної державної допомоги припиняється, якщо одержувач допомоги або дитина, якій присвоєно допомогу, виїжджає з Латвійської Республіки на постійне проживання за кордон.

! Якщо інший з батьків дитини працює або проживає в іншій країні ЄС або ЄЕЗ, застосовуються положення Регламенту 883/04.

! Для отримання державної соціальної допомоги необхідно подати заяву в Державну агентуру соціального страхування.

Допомога дітям із захворюванням на целіакію

Присвоюється на підставі довідки, виданої сімейним лікарем або гастроентерологом, - 160 євро на місяць.

Право на державну допомогу соціального забезпечення по старості має цивільний житель України, який:

 •  перебував у Латвії протягом трьох місяців з дня видачі довгострокової візи або посвідки на проживання,
 •  досяг пенсійного віку, встановленого законом "Про державні пенсії" (у 2026 році – 64 роки 9 місяці), але не має права на отримання пенсії по старості в Латвії.

Державна допомога соціального забезпечення по старості, це допомога, що виплачується раз на місяць і його розмір становить 137 євро.

Якщо особа отримує пенсію іншої держави, яка не досягає розміру державної допомоги із соціального забезпечення, зазначена допомога зменшується на суму, що відповідає розміру пенсії, призначеної іншою державою.

Якщо пенсія іншої держави дорівнює або перевищує розмір державної допомоги по соціальному забезпеченню, Допомога по державному соціальному забезпеченню не виплачується.

Для отримання державної допомоги соціального забезпечення по старості цивільний житель України повинен подати заяву в Державне агентство соціального страхування (ДАСС).

Ця допомога спочатку виплачується цивільним жителям України у вигляді авансу до отримання інформації ДАСС від компетентного органу України про призначену та одержувану в Україні пенсію та її розмір, відповідно до Договору між Латвійською Республікою та Україною про співробітництво у сфері соціальної безпеки.

Допомога виплачується протягом терміну дії довгострокової візи або посвідки на проживання.

Виплата державної допомоги соціального забезпечення припиняється, якщо одержувач виїжджає з Латвійської Республіки на постійне місце проживання в іншу державу.

Якщо цивільний житель України, проживаючи в Україні, отримував пенсію Латвії, то при явці в Латвію і знаходженні в Латвії з довгостроковою візою або видом на проживання, особа із заявою повинна звернутися в Державне агентство соціального страхування (ДАСС), щоб пенсію, присвоєну в Латвії отримувати на свій розрахунковий рахунок в кредитній установі Латвії.

Якщо цивільний житель України, проживаючи в Україні, отримував пенсію України, то при явці в Латвію і знаходженні в Латвії з довгостроковою візою або видом на проживання, у особи є вибір пенсію, присвоєну в Україні:

 •           отримувати в порядку, в якому вона виплачувалася до цього,

або

 • із заявою звернутися в ДААС, щоб згідно договором між Латвійською Республікою та Україною про співробітництво у сфері соціальної безпеки (Договір України) отримувати пенсію України за допомогою ДААС на свій розрахунковий рахунок в кредитній установі Латвії.

Згідно з Договором України, пенсії виплачуються раз на чверть

Допоміжні технічні засоби

Документи, необхідні особі з функціональними порушеннями зору для отримання допоміжних засобів.

 1. висновок лікаря (додаток до Правил Кабінету Міністрів № 265 "висновок на отримання допоміжного технічного засобу");
 2. заява у вільній формі із зазначенням особистих даних або з використанням форми, доступної на www.lnbiedriba.lv;
 3. документ, що засвідчує особу, що підтверджує відповідність особи статусу особи, зазначеній у статті 1 Закону про підтримку цивільних жителів України (наприклад, довгострокова віза, посвідка на проживання тощо)
 4. документ, що засвідчує представництво, якщо допоміжний засіб необхідно неповнолітньому.

Документи можна подати в будь-яку з територіальних організацій Латвійського товариства сліпих.

Контакт: tiflotehnika@lnbiedriba.lv

+ 371 29195034

 https://lnbiedriba.lv/lv/pakalpojumi/tiflotehnika/

На які технічні засоби можна подати заявку?

 • Апарат для вимірювання артеріального тиску з голосовою функцією
 • Глюкометр з голосовою функцією (для отримання необхідно висновок ендокринолога, в якому зазначено що у особи цукровий діабет)
 • Термометр для тіла з голосовою функцією
 • Ваги для тіла з голосовою функцією
 • Ваги для харчових продуктів з голосовою функцією
 • Визначник рівня рідини

Ці технічні засоби недоступні, якщо особа перебуває на повному державному забезпеченні

 • Тактильна Біла тростина (складна/нескладна)
 • Лупа з підсвічуванням або без неї
 • Електронне збільшувальне допоміжний засіб
 • Очні протези
 • Світлопоглинаючі фільтри
 • Рамка зі шрифтом Брайля
 • Друкарська машинка Брайля
 • Тактильний дисплей комп'ютера (для його отримання необхідно надати довідку від соціального працівника товариства про вміння використовувати тактильний дисплей комп'ютера)
 • Програвач
 • Диктофон (для отримання потрібна довідка з місця роботи або навчального закладу, що підтверджує, що людина працює або навчається)
 • Апарат по зчитуванню символів (для отримання необхідна довідка з місця роботи або навчального закладу, що підтверджує, що людина працює або навчається)
 • Наручний або настільний годинник з голосовою функцією або шрифтом Брайля
 • Комп'ютерна програма для збільшення або читання тексту (LV)
 • Програма для мобільного телефону (LV) (Android) або телефон мобільної мережі (LV)
 • Ручка з голосовою функцією
 • Пристрій запису і відтворення звуку (Daisy)
 • Дисплей комп'ютера зі звуком (LV)
 • Термометр для вимірювання кліматичних умов з голосовою функцією
 • Визначник кольору з голосовою функцією
 • Окуляри (Телескопічні або бінокулярні)
 • Телескоп (монокулярний)

Каталог технічних засобів можна подивитися на:  https://lnbiedriba.lv/lv/pakalpojumi/tiflotehnika/

Територіальні організації Латвійського товариства сліпих:

 

Balvi
Brīvības iela 47, LV-4501
Тел. 28342834
Е-пошта: balvi_lnb@inbox.lv

Jelgava
O. Kalpaka iela 16, LV-3001
Тел. 63023165, 29224867
Е-пошта: jelgava_to@inbox.lv

Rīga
Braila iela 3, 2. stāvs, LV-1024
Тел. 67277344, 29474225
Е-пошта: lnbrpo@inbox.lv

Jēkabpils
Brīvības iela 126, LV-5201
Тел. 20003365
Е-пошта: lnb_jekabpils@inbox.lv

Cēsis
Kr. Valdemāra iela 13, LV-4101
Тел. 64122761, 26108901
E-pasts: lnbvidzeme@inbox.lv

Jūrmala
Kapteiņa Zolta iela 121, Kauguri, LV-2016
Тел. 20703083
Е-пошта: jurmalas_to@inbox.lv

Strazdumuiža
Braila iela 5, Rīga, LV-1024
Тел. 67532542
Е-пошта: strazdumuizasto@inbox.lv

Rēzekne
Bukmuižas iela 20, LV-4601
Tālr. 64622167, 22042418
Е-пошта: lnb_rezekne@inbox.lv

Ventspils
Baldones iela 16, LV-3601
Тел. 63622519
Е-пошта: ventspils_lnb@inbox.lv

Liepāja
Ganību iela 197/205, LV-3407
Тел. 63431535
Е-пошта: info@redzigaismu.lv

Соціальна реабілітація

Документи, необхідні особі з функціональним порушенням зору для проходження соціальної реабілітації:

 1. документ, що засвідчує особу, що підтверджує відповідність особи статусу особи, зазначеній у статті першій Закону про підтримку цивільних жителів України;
 2. документ, що підтверджує право представництва, якщо заяву пише будь-хто з батьків або опікун дитини
 3. висновок лікаря, що підтверджує вид функціонального порушення (зору) і є необхідність в наданні послуги соціальної реабілітації, або довідка (або рішення) ДВКЕЗТ про те, що особа має інвалідність по зору;
 4. заява на отримання послуги, яку можна заповнити на місці в Центрі реабілітації Латвійського товариства сліпих в Ризі або в будь-якому іншому відділенні Центру реабілітації.

Контакт: lnbrc@lnbrc.lv+371 67532324, 20026501

Послуги соціальної реабілітації

Послуга соціальної реабілітації для нових клієнтів триває до 378 годин (в будь-якій філії) або 63 доби (тільки в Ризі або Лієпаї).

 • готувати їжу;
 • безпечно пересуватися в приміщенні і на вулиці;
 • розпоряджатися банкнотами, робити покупки;
 • утримувати в порядку свій одяг і місце проживання;
 • працювати з комп'ютером і мобільним телефоном з використанням "голосових" і картинку збільшують програм;
 • реалізувати свої творчі здібності, створюючи своїми руками різні творіння – бісероплетіння, плетіння кошиків, ліплення, валяння;
 • читати і писати шрифтом Брайля;
 • використовувати різні допоміжні технічні засоби.

Також реабілітаційний центр пропонує:

 • займатися спортом в тренажерному залі;
 • отримати консультації психолога, соціального працівника та інших фахівців.

Філії реабілітаційного центру:

Rīgas filiāle
Braila iela 10, Rīga, LV-1024
Тел. 67532324, 20026501
Е-пошта: lnbrc@lnbrc.lv

Jelgavas filiāle
Pulkveža O. Kalpaka iela 16-302, Jelgava, LV-3001
Тел. 63023165
Е-пошта: ilze.makarova@lnbrc.lv

Jūrmalas filiāle
Kapteiņa Zolta iela 121, Jūrmala, LV-2016
Тел. 20030543
Е-пошта: iveta.vilka@lnbrc.lv

Liepājas filiāle
Ganību iela 197/205, Liepāja, LV-3407
Тел. 63431535
Е-пошта: maris.ceirulis@lnbrc.lv

Rēzeknes filiāle
Bukmuižas iela 20, Rēzekne, LV-4600
Тел. 64622167
Е-пошта: valentina.lansberga@lnbrc.lv

Ventspils filiāle
Baldones iela 16, Ventspils, LV-3601
Тел. 63622519
Е-пошта: zinta.enina@lnbrc.lv

Balvu filiāle
Brīvības iela 47-49, Balvi, LV-4501
Тел. 64521682
E-pasts: gunta.zepa@lnbrc.lv

Cēsu filiāle
Kr. Valdemāra iela 11, Cēsis, LV-4101
Тел. 64122761
Е-пошта: zaiga.liepina@lnbrc.lv

Daugavpils filiāle
Čiekuru iela 5-2b, Daugavpils, LV-5413
Тел. 65439049, 20029325
Е-пошта: elita.haritonova@lnbrc.lv

Для людей з порушеннями слуху

Доступні наступні послуги, оплачувані Латвійською державою і надаються Латвійським союзом глухих (LNS):

* Послуги сурдоперекладача в спілкуванні з іншими фізичними та юридичними особами до 120 годин на рік.

При отриманні послуги, особа повинна пред'явити документ, що засвідчує особу з підтвердженням відповідності особи статусу особи, зазначеній у статті першій Закону про підтримку цивільних жителів України.

Заявку на послугу можна подати, шляхом звернення в реабілітаційний центр Латвійського Союзу глухих:

телефон +371 26184246 (WhatsApp, SMS)

електронна пошта: help@lns.lv

* Послуги соціальної реабілітації (освоєння латиської жестової мови, придбання та вдосконалення навичок творчого самовираження, консультації психолога, допомога та підтримка у вирішенні соціальних проблем)

Для отримання технічної допомоги необхідно в Латвійський союз глухих:

* подавати заяву;

* пред'явити документ, що засвідчує особу з підтвердженням відповідності особи статусу особи, зазначеній у статті першій Закону про підтримку цивільних жителів України (наприклад, довгострокова віза, посвідка на проживання тощо);

Додаткова інформація при зверненні до соціальних працівників:

Мовою жестів (WhatsApp, FaceTime, Telegram Messenger) +371 26869512

Голосовий дзвінок / SMS +371 26446614

* Технічні засоби (слухові апарати, годинник з вібрацією і/або світловим сигналом, цифрові пристрої візуального зв'язку, Сигналізатори з вібрацією і / або світловим сигналом для спостереження за дітьми та особами, яким необхідний догляд, та інші) якщо втрата слуху в краще чує вусі становить не менше 55 дБ, для дітей – не менше 15 дБ.

Для отримання технічного засобу, в Латвійський союз глухих необхідно надати:

• заява;

* висновок лікаря на отримання технічного засобу;

* пред'явити документ, що засвідчує особу з підтвердженням відповідності особи статусу особи, зазначеній у статті першій Закону про підтримку цивільних жителів України (наприклад, довгострокова віза, посвідка на проживання тощо);

Додаткова інформація у секретаря Латвійського Союзу глухих-телефон / SMS: +371 26278525; електронна пошта: lns@lns.lv

Виконавчий директор Сурдоцентру: телефон/SMS: +371 29643789+371 29196805; електронна пошта: surdocentrs@surdocentrs.lv

Про надання технічних засобів ГООО Національним реабілітаційним центром " Vaivari»

Центр технічних засобів Вайварі (далі-ЦТСВ) "НРЦ Vaivari" забезпечує цивільних жителів України технічними засобами, які включені в додаток № 2» технічні засоби «правил Кабінету Міністрів № 878»Правила про технічні засоби".

Для отримання послуги технічної допомоги (технічного засобу) в ЦТСВ необхідно представити:

* висновок лікаря для отримання технічного засобу (оригінал) (форма висновку вказана в додатку № 89 до правил Кабінету Міністрів № 265 від 4 квітня 2006 року «Порядок ведення медичних документів"»;

* копію документа, що посвідчує особу.

Для отримання технічного засобу, лікар в ув'язненні повинен вказати особу, яка потребує технічної допомоги, в тому числі ім'я, прізвище дитини, опис дисфункції і рекомендації.

Рекомендований вид технічних засобів лікар зазначає у висновку, згідно з додатком № 2 "технічні засоби" до згаданих правил Кабінету Міністрів.

Висновок має бути датований, підписаний і скріплений печаткою лікаря.

У висновку лікаря також повинні бути вказані контактні дані особи або його представника – адреса та номер телефону для зв'язку з ЦТСВ.

Для підтвердження статусу особи, необхідно додати копію візи, посвідки на проживання, посвідчення особи, яка шукає притулку, або іншого документа, виданого особі.

Для несупроводжуваного неповнолітнього цивільного жителя України (несупроводжуваної дитини) технічний засіб запитує і надає призначений надзвичайний опікун.

Документи можна відправити в ЦТСВ поштою на адресу: вул. Вентспілс 53, Рига, LV-1002.

Якщо лікар підписав висновок безпечним електронним підписом, копію висновку та документа, що посвідчує особу, а також копію візи, посвідки на проживання, посвідчення особи, яка шукає притулку, або іншого документа про статус особи також можна надіслати в електронному вигляді на електронну пошту ЦТСВ: vtpc@nrc.lv.

Документи також можна подати особисто в робочий час у відділеннях ЦТСВ:

У Ризі, вулиця Вентспілс, 53;

У Кулдігі, вулиця Елгавас 60;

В Резекне, Атбривошанас алея 81.


Час роботи:   
Понеділок с. 8: 30-16: 30 годин
Вівторок з 8:30-17: 30 годин
Середа з 13: 00-16: 30 (в першу середу кожного місяця клієнти не обслуговуються)
Четвер з 8:30-16: 30 годин
П'ятниця з 8:30-15: 30 годин

Детальна інформація, зателефонувавши по телефону +371 66 955 665 або відправивши лист: vtpc@nrc.lv.

Послуга підтримки пересування цивільних жителів України

Призначений для людей з важкими і дуже важкими функціональними порушеннями.

Мета полягає в тому, щоб сприяти можливостям осіб дістатися від місця проживання до різних місць надання послуг, в тому числі державних установ та установ самоврядування.

Хто надає-Соціальна служба самоврядування, на території якої проживає особа.

Що оцінюється - Соціальна служба оцінює фактичну потребу людини в послузі, оцінюючи за допомогою анкети рухливість і розумові здібності поза домашнім середовищем. Години використання послуги визначаються соціальною службою.

Як отримати – Соціальна служба укладе договір з особою, яка буде зобов'язана надавати послуги асистента цивільній особі України певну кількість годин на місяць. Цивільний житель України домовляється з асистентом коли і куди він відправиться і буде необхідна допомога асистента.

Паркувальна карта для особи з інвалідністю

Для кого призначена - для цивільних жителів України, які відповідно до нормативних актів України мають статус інваліда I групи або статус дитини-інваліда, що підтверджується документом, що засвідчує інвалідність, виданим в Україні (рішення, висновок або свідоцтво про інвалідність) .

Мета полягає в тому, щоб сприяти мобільності людей з дуже важкими формами інвалідності та дітей-інвалідів.

Хто видає-Центр обслуговування клієнтів дирекції безпеки дорожнього руху (ДБДД).

На який термін видається паркувальна карта - на один рік

Які документи необхідно надати для отримання паркувальної карти:

* пред'явити документ, що засвідчує особу, або документ, що засвідчує, що особа є цивільним жителем України;

* документ, що засвідчує статус інваліда I групи або дитини-інваліда в Україні;

* фотографія особи (3 х 4 см);

* документ, що підтверджує оплату за видачу картки на користування паркувальними місцями для інвалідів. Плату за видачу паркувальної карти для інвалідів оплачує одержувач послуги (0,86 цента).

Для отримання додаткової інформації телефонуйте 67025723; електронна пошта: aivis.ozolins@csdd.gov.lv)

Про цілодобову послугу соціальної реабілітації

Якщо у зв'язку з психоемоційним станом потрібна цілодобова послуга соціальної реабілітації, її надає Державне агентство соціальної інтеграції – ДАСІ) - на термін до 30 днів.

 • Соціальна служба самоврядування, на території якої встановлено тимчасове проживання особи в Латвії, реєструє особу
 • Психолог соціальної служби оцінює необхідність курсу психоемоційної реабілітації
 • Соціальна служба відправляє висновок психолога в Дабі і згоду особи на отримання послуги
 • Контактна особа Державного агентства соціальної інтеграції зв'язується з соціальною службою про день приїзду людини.
 • Людина прибуває для отримання послуги в ДАСІ
 • Контактна особа ДАСІ зв'язується з соціальною службою про день від'їзду людини і доступності транспорту

Контактна особа ДАСІ: Дайга Рейнберга адреса електронної пошти: daiga.reinberga@siva.gov.lv, тел. +371 26603310

 

SIVA

Для осіб, які постраждали від насильства

Особи, які постраждали від фізичного, емоційного та іншого насильства в результаті нападу Російської Федерації на Україну, мають право на отримання підтримки з державного бюджету для пом'якшення наслідків насильства.

Послугу дітям, постраждалим від насильства, надає Латвійський Дитячий фонд.

Брівібас гатве 310-75, Рига, LV-1006
Електронна пошта: bernufonds[@]latnet.lv
Віце-президент: Вайра Вуцане
Телефон: 67542072.

Для отримання послуги, законний представник дитини подає заяву в соціальну службу за місцем проживання особи, а Соціальна служба самоврядування за місцем проживання дає висновок про необхідність надання послуги.

Послуги для повнолітніх жертв насильства надаються постачальником послуг при самоврядуванні за місцем проживання. Для отримання послуги необхідний висновок фахівця про необхідність послуги.

Одним з постачальників послуг є "Центрс МАРТА".

Психосоціальна реабілітація онкологічних хворих та їх близьких

Асоціація підтримки онкологічних пацієнтів хоче допомогти та надати підтримку людям, які втекли від жахів війни в Україні та знайшли притулок у Латвії. Ми пропонуємо програми психосоціальної реабілітації для онкологічних хворих та їх близьких. Психосоціальна реабілітація – це шестиденна програма, під час якої проводяться заняття під керівництвом психолога/психотерапевта, арт-терапевта, фізіотерапевта та інших спеціалістів. Програма здійснюється за державною підтримкою, розроблена та надається відповідно до Положення Кабміну № 780 «Про послуги з психосоціальної реабілітації осіб з онкологічним діагнозом та їх близьких». Жителі України, які прибули до Латвії як шукачі притулку, також мають право отримати цю послугу в Латвії.

Психосоціальна реабілітація

До Латвії прибули тисячі людей, які були змушені покинути свої будинки та батьківщину, які перетворили свої внутрішні ресурси на спосіб виживання, який допомагає долати ненормальний стрес і жити з переживаннями. Якщо говорити про рак, то саме онкологічне захворювання впливає на різні сфери життя та змінює його звичний хід, створює фізичні та емоційні переживання. І можна з упевненістю сказати, що, втрачаючи ґрунт під ногами, для біженців це подвійний та потрійний стрес, оскільки має бути ясність також щодо лікування, обстежень та інших маніпуляцій, необхідних для збереження життя та здоров'я. Тому ще раз нагадуємо, що люди з України, які шукають притулок у Латвії, мають доступ до всіх тих самих медичних та соціальних послуг, що й жителі Латвії! (Інформація www.vm.gov.lv)

Тому ми пропонуємо людям з онкологічними захворюваннями пройти програму психосоціальної реабілітації разом із їхніми близькими. У програмі можна буде впоратися зі стресом разом із фахівцями, отримати підтримку в оцінці нової ситуації, допомогти зрозуміти, як продовжувати жити з діагнозом, перебуваючи у Латвії.

З чого складається програма?

• Це шестиденна програма, під час якої учасники живуть у гостьовому будинку на березі озера.

• Програма приділяє велику увагу груповій терапії під керівництвом психолога/психотерапевта та арт-терапевта.

• Також надаються індивідуальні консультації спеціалістів.

• У програмі психосоціальної реабілітації велика увага приділяється фізичній активності.

• Під час програми психосоціальної реабілітації створюється сімейна атмосфера, яка сприяє також взаємній підтримці, поінформованості та стабільності.

Як подати заявку на участь у програмі?

Заявка на програму подається в електронному вигляді, проте наші форми заявок доступні тільки латиською мовою, тому телефонуйте за номерами 67625339, 26323636, 29235677 або напишіть на електронну пошту: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv. Ми можемо забезпечити спілкування російською, англійською та латиською мовами. Реабілітаційну програму ми пропонуємо російською мовою.

Що потрібно для участі в програмі:

• Документ, що посвідчує особу (виданий в Україні);

• Посвідчення особи, яка шукає притулок (видане у Латвії);

• Підтвердження онкологічного діагнозу (виписка з медичного закладу в Україні або виписка/рекомендація, якщо ви перебуваєте на обліку в латвійському закладі охорони здоров’я/лікаря).

 

Волонтер МЕНТОР також може допомогти!

Волонтери ментори асоціації підтримки онкологічних пацієнтів „Dzīvības koks” самі зіткнулися з онкологічним діагнозом, пройшли лікування та готові підтримати інших. Це означає, що ментор може:

1. поділитися своїм досвідом лікування, обстежень і так далі;

2. підказати зі свого досвіду, куди та як звернутися, як своєчасно подбати про доступність обстежень та інших медичних маніпуляцій;

3. у разі потреби вказати, де шукати інформацію;

4. стати опорою та співрозмовником, якщо потрібно.

Як отримати ментора?

1. Якщо ви (або ваш близький) знаходитесь у Латвії, у вас онкологічний діагноз, ви не впевнені, що робити далі, та турбуєтеся про те, як все пережити, дзвоніть за номером 26323636.

2. Вам відповість представник асоціації, який запитає вас про вашу ситуацію, щоб знати, хто з менторів буде найбільш підходящим для вас.

3. Інформація буде передана ментору, і ментор зателефонує людини, якої потрібна

порада.

4. Подальші консультації та розмови залежать від тривалості розмови та її тяжкості.

Що можуть зробити ментори? Ментори можуть допомогти, поділяючись унікальним для кожного досвідом. У той же час, якщо наставник пережив подібну ситуацію і діагноз, що і абонент, то це точно може допомогти!

Чого не можуть і не зроблять ментори? Ментори ніколи не наддадуть інформацію про лікування або лікування по телефону!

Досвід кожної людини унікальний (навіть у випадку подібних діагнозів)!

Багато залежить від того, як ми самі зможемо мобілізувати свої сили та волю, розуміючи, що хвороба – це етап у житті, який потрібно пережити!

Життя продовжується ПІСЛЯ раку!

Источник

Материалы этой страницы с сайта https://www.ukraine-latvia.com 

Цель публикации- помощь беженцам из Украины найти нужную информацию.

Kategorija: Помощь беженцам из Украины в Латвии | Skatījumu skaits: 84 | Pievienoja: ADMIN | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
avatar