Приятно ли с вами общаться?
Ответьте "ДА" или "НЕТ" на утверждения.

Atļauts izvēlēties tikai vienu atbildi.
Testā ir 20 jautājumi.