Рассеянность
Узнайте, рассеяный ли вы человек!

Atļauts izvēlēties tikai vienu atbildi.
Testā ir 12 jautājumi.